Więcej informacji

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa: III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Poddziałanie: 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Tytuły projektów:

„Wzrost konkurencyjności oraz rozwój działalności eksportowej firmy ELTE GPS”

Przedmiotem projektu jest uczestnictwo firmy ELTE GPS Sp. z o.o. w działaniach promocyjnych PROGRAMU PROMOCJI BRANŻY IT/ICT na wybranych rynkach unijnych oraz pozaunijnych rynkach perspektywicznych Bliskiego Wschodu - ZEA.

Zaplanowane w ramach projektu działania będą ukierunkowane na pozyskanie wiedzy w zakresie wejścia na rynek ZEA z „Systemem Monitorowania Pojazdów SMOK” jak również wzmocnienie wizerunku ELTE na rynkach europejskich. Jest to rozwiązanie unikatowe na skalę światową, w postaci rozbudowanego systemu łączącego najnowsze rozwiązania informatyczne i technologiczne, które nie tylko umożliwiają na bieżąco monitorowanie floty, ale również pozwalają na skuteczne zarządzanie pojazdami w przedsiębiorstwie, poprzez optymalizację posiadanych zasobów i redukcję kosztów.

Wnioskodawca zamierza promować System w wersji dedykowanej dla branży komunalnej, która dzięki modułowej budowie pozwala dołączyć kolejne funkcje, np.: ważenie, identyfikacja pojemników i worków, identyfikacja kontenerów i pojemników typu dzwon, moduł terminala PDA

Zakres przedmiotowy projektu obejmuje promocję marki „ELTE GPS” poprzez udział w wyjazdowej misji gospodarczej na perspektywicznym rynku ZEA połączonej ze zwiedzaniem targów GITEX w 2020r., a także poprzez udział w charakterze wystawcy na targach branżowych o tematyce środowiskowej o charakterze międzynarodowym na terenie UE („ECOMONDO” 2019 i 2020 we Włoszech, „IFAT” 2020 w Niemczech, „Pollutec” 2020 we Francji).

W ramach działań dodatkowych projektu planowany jest także zakup działań informacyjno-promocyjnych projektu na wszystkich wybranych rynkach (zakup katalogów w 4 wersjach językowych).

Celem głównym projektu jest rozwój eksportu firmy ELTE GPS poprzez wejście na kolejne rynki międzynarodowe ze swoją unikatową ofertą nowatorskiego Systemu Monitorowania Pojazdów SMOK.

Najważniejsze finalne rezultaty projektu, które wnioskodawca planuje osiągnąć w wyniku realizacji projektu to:

 1. Dotarcie do jak największej liczby potencjalnych klientów i pozyskanie partnerów handlowych na rynkach międzynarodowych, w tym perspektywicznym rynku ZEA.
 2. Wzrost przychodów z eksportu.
 3. Zwiększenie rozpoznawalności marki i wizerunku firmy ELTE GPS na rynku międzynarodowym.

Realizacja projektu spowoduje znaczący wzrost udziału firmy w rynku globalnym oraz zwiększy jej przychody.

Zakres przedmiotowy projektu obejmuje realizację 6 zadań:

 • Zadanie 1. Udział w imprezie targowo-wystawienniczej „ECOMONDO 2019” (Włochy, 2019) w charakterze wystawcy.
 • Zadanie 2. Udział w imprezie targowo-wystawienniczej „ECOMONDO 2020” (Włochy, 2020) w charakterze wystawcy.
 • Zadanie 3. Udział w imprezie targowo-wystawienniczej „IFAT 2020” (Niemcy, 2020) w charakterze wystawcy.
 • Zadanie 4. Udział w imprezie targowo-wystawienniczej „POLLUTEC 2020” (Francja, 2020) w charakterze wystawcy.
 • Zadanie 5. Wyjazdowa misja gospodarcza do ZEA połączona ze zwiedzaniem targów GITEX 2020.
 • Zadanie 6. Dodatkowe działania promocyjne: materiały informacyjno-promocyjne

Okres realizacji projektu: od 01.07.2019r. do 31.12.2020r.

Wartość całkowita projektu: 573 600.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 344 160.00 PLN

„Wzrost konkurencyjności oraz rozwój działalności eksportowej firmy ELTE GPS na rynkach europejskich oraz perspektywicznym rynku rosyjskim”

Przedmiotem projektu jest uczestnictwo firmy ELTE GPS Sp. z o.o. w działaniach promocyjnych PROGRAMU PROMOCJI BRANŻY IT/ICT na wybranych rynkach EU oraz pozaunijnych rynkach perspektywicznych (Rosja).

Zaplanowane w ramach projektu działania będą ukierunkowane na pozyskanie wiedzy w zakresie wejścia na rynek rosyjski z „Systemem Monitorowania Pojazdów SMOK” jak również wzmocnienie wizerunku ELTE na rynkach EU. Jest to rozwiązanie unikatowe na skalę światową, w postaci rozbudowanego systemu łączącego najnowsze rozwiązania informatyczne i technologiczne, które nie tylko umożliwiają na bieżąco monitorowanie floty, ale również pozwalają na skuteczne zarządzanie pojazdami w przedsiębiorstwie, poprzez optymalizację posiadanych zasobów i redukcję kosztów.

Wnioskodawca zamierza promować System w wersji dedykowanej dla branży komunalnej, która dzięki modułowej budowie pozwala dołączyć kolejne funkcje, np.: ważenie, identyfikacja pojemników i worków, identyfikacja kontenerów i pojemników typu dzwon, moduł terminala PDA.

Zakres przedmiotowy projektu obejmuje promocję marki „ELTE GPS” poprzez udział w wyjazdowej misji gospodarczej na perspektywicznym rynku niemieckim połączonej ze zwiedzaniem targów „HANNOVER MESSE” w 2020r., a także poprzez udział w charakterze wystawcy na imprezach branżowych o tematyce środowiskowej o charakterze międzynarodowym na terenie UE ("seeSUSTAINtec Exhibition & Forum …” w Bułgarii, „RWM 2021” w Wielkiej Brytanii, "ECOFIRA" w Hiszpanii, „ECOMONDO” we Włoszech, „IFAT” w Niemczech) oraz w Rosji („THE 20’TH INTERNATIONAL FORUM ECOLOGY OF BIG CITY").

Głównym celem projektu jest rozwój eksportu firmy ELTE GPS poprzez wejście na kolejne rynki międzynarodowe ze swoją unikatową ofertą nowatorskiego Systemu Monitorowania Pojazdów SMOK.

Najważniejsze finalne rezultaty projektu, które Wnioskodawca planuje osiągnąć to:

 1. Dotarcie do jak największej liczby potencjalnych klientów i pozyskanie partnerów handlowych na rynkach międzynarodowych, w tym perspektywicznym rynku rosyjskim.
 2. Wzrost przychodów z eksportu do końca 2024.
 3. Zwiększenie rozpoznawalności marki i wizerunku firmy ELTE GPS na rynku międzynarodowym.

Realizacja projektu spowoduje znaczący wzrost udziału firmy w rynku globalnym oraz zwiększy jej przychody.

Zakres przedmiotowy projektu obejmuje realizację 7 zadań:

 • Zadanie 1. Udział w imprezie THE 20’TH INTERNATIONAL FORUM ECOLOGY OF BIG CITY (Petersburg, Rosja, III-IV 2021) w charakterze wystawcy.
 • Zadanie 2. Udział w imprezie i konferencji seeSUSTAINtec Exhibition & Forum for Sustainable Technologies for South-East Europe, Environment Section – Waste Management and Recycling, Air (Save The Planet) (Sofia, Bułgaria, IV-V 2021) w charakterze wystawcy.
 • Zadanie 3. Udział w imprezie targowo-wystawienniczej „RWM 2021” (Birmingham, Wielka Brytania, IX-X 2021) w charakterze wystawcy.
 • Zadanie 4. Udział w imprezie targowej "ECOFIRA" (Walencja, Hiszpania, X-XI 2021) w charakterze wystawcy.
 • Zadanie 5. Udział w imprezie targowo-wystawienniczej „ECOMONDO 2021” (Rimini, Włochy, XI-XII 2021) w charakterze wystawcy.
 • Zadanie 6. Udział w imprezie targowo-wystawienniczej „IFAT 2022” (Monachium, Niemcy, V-VI 2022) w charakterze wystawcy.
 • Zadanie 7. Wyjazdowa misja gospodarcza do Niemiec połączona ze zwiedzaniem targów "HANNOVER MESSE" (Niemcy, Hannover, VII-VIII 2020).

Okres realizacji projektu: od 01.06.2020r. do 30.06.2022r.

Wartość całkowita projektu: 707 100,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 424 260,00 PLN

ZAUFALI NAM