Więcej informacji

System lokalizacji pojazdów dla WPO Alba S.A.- Wrocław

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. posiada ponad pięćdziesięcioletnie doświadczenie w gospodarce odpadami i aktywnie uczestniczy w budowie zintegrowanego systemu zbiórki, unieszkodliwiania oraz recyklingu odpadów na terenie Dolnego Śląska. Jako przedsiębiorstwo komunalne zajmuje się między innymi zimowym utrzymaniem dróg. Wrocławska ALBA wyposażyła swoje pojazdy w system monitorowania obiektów SMOK, służący do lokalizacji pojazdów oraz bieżącego i archiwalnego odczytu ich parametrów eksploatacyjnych. Zasługującym na szczególną uwagę w tym przypadku jest fakt zainstalowania na pojazdach przeznaczonych do zimowego utrzymania dróg dodatkowych czujników płużenia i posypu. System monitoruje bieżące oraz obsługuje archiwalne dane m.in. o trasach przejechanych przez pojazdy. Rejestruje także informacje o posypie materiałów topiących lub uszorstniających co pozwala na tworzenie zestawień graficznych i tabelarycznych prezentujących kompletny raport wykonanych prac w oparciu o dokładny czas i miejsce ich realizacji.

ZAUFALI NAM