Więcej informacji

Monitoring GPS w Dolnośląskich Liniach Autobusowych we Wrocławiu

Po wygraniu przetargu na świadczenie usług przewozowych Dolnośląskie Linie Autobusowe we Wrocławiu zobligowane zostały wymaganiami SWIZ do wyposażenia swoich pojazdów w system kontroli realizacji rozkładu jazdy. Jako najbardziej optymalny został wybrany system SMOK projektu i produkcji Elte GPS. Podstawą systemu jest bieżący podgląd oraz archiwizacja danych o trasach przejazdu i prędkości ich pokonania. Autobusy zostały wyposażone dodatkowo w terminale PDA umożliwiające realizację funkcji modułu punktualności. Moduł pozwala na szczegółową dokumentację różnic czasowych między rozkładem jazdy a faktyczną obecnością autobusów na poszczególnych odcinkach linii. Po wybraniu w terminalu przez kierowcę pojazdu brygady oraz linii autobusowej system przesyła aktualny rozkład jazdy wraz z lokalizacją i czasem dojazdu do przystanków. Faktyczny czas wjazdu w obszar przystanku porównywany jest z rozkładem elektronicznym. Różnice czasowe przesyłane są do bazy. Komplet danych dotyczących terminowości realizacji rozkładów jazdy (kontrola punktualności) stanowi podstawę do rozliczania usług Dolnośląskich Linii Autobusowych przez posiadający licencję kliencką Urząd Miasta. Oprogramowanie wzbogacono również modułem kontrolującym tablice elektroniczne w pojazdach. Wprowadzony system pozwala na optymalne dostosowanie rozkładu jazdy do realnych możliwości przewoźnika i miejskiej infrastruktury drogowej. Wpływa także na poprawę organizacji pracy wewnątrz wrocławskiego przedsiębiorstwa, a co za tym idzie - na podniesienie jakości świadczonych usług.

ZAUFALI NAM